Laques vermelles

Laques vermelles

Colorants orgànics d’origen vegetal (com la laca de roja) o d’origen animal (com la cotxinilla). Es fan insolubles per la precipitació conjunta amb una càrrega inert.