Llum transmesa (examen amb)

Llum transmesa (examen amb)

Llum que passa a través d’un cos semiopac. Es dóna quan el focus lumínic se situa en la cara de l’objecte oposada a l’observador. En l’examen d’obres d’art revela aspectes relacionats amb les diferències d’espessor o densitat.