Medallística

Gaspare Morone, Alexandre VII i l'ampliació del Palau del Quirinal, 1659
El retrat a la medalla
Vistes i topografies urbanes
Mites, al·legories i emblemes