Retorn de “Il Bucintoro” el dia de l’Ascensió

Retorn de “Il Bucentoro” el dia de l’Ascenció
 

Retorn de “Il Bucintoro” el dia de l’Ascensió

 

Retorn de “Il Bucintoro” el dia de l’Ascensió

A la vista del Gran Canal darrere el campanile i la llotja s’albira el gran edifici de la Zecca de Venècia, obra de l’arquitecte Jacopo Sansovino (1486-1570), que, inaugurada l’any 1545, va abastir de monedes la Sereníssima fins el 1870.

 

Retorn de “Il Bucintoro” el dia de l’Ascensió, Giovanni Antonio Canal, anomenat el Canaletto, 1745-1750

Sala 30

 

Retorn de "Il Bucentoro"