Retaule dels sants Joans de Vinaixa

Sant joans
 

Retaule dels sants Joans de Vinaixa

 

Retaule dels sants Joans de Vinaixa

Als compartiments d’aquest retaule es poden veure diverses bosses. De la que s’associa a les Arma Christi en sabem el contingut: les 30 monedes de plata -denaris romans- entregades a Judes Iscariot com a preu de la seva traïció. El de la resta de bosses-moneder que pengen del cintó d’alguns dels personatges representats, en canvi, el desconeixem.

 

Retaule dels sants Joans de Vinaixa, Bernat Martorell, c.1435-1440

Sala 25

Sant joans  Sant joans