Retaule de sant Antoni Abat

Retaule de sant Antoni Abad
 

Retaule de sant Antoni Abat

 

Retaule de sant Antoni Abat

Un jove sant Antoni, representat a l’escena superior esquerra, reparteix les seves nombroses riqueses entre un grup de pobres que, amuntegats, les reben amb gran goig. Destaca, justament, l’escena del nen que mostra una de les monedes que ha rebut a la seva mare. És especialment interessant, a efectes iconogràfics, la representació de l’emmagatzematge dels diners en bosses guardades en una caixa o bagul tancat amb clau.

 

Retaule de sant Antoni Abat, Mestre de Rubió, c. 1360-1375

Sala 23

 

Retaule de sant Antoni Abad