Sant Eloi

Sant Eloi
 

Sant Eloi

 

Sant Eloi

Escultura del sant moneder i patró d’argenters, ferrers, moneders i, en l’actualitat, dels numismàtics, revestit com a bisbe de Noyon. El personatge històric va viure entre el 588-660 i va ser responsable de l’encunyació de moneda dels reis merovingis Clotari II i Dagobert. La peça  procedeix de la capella del sant, situada al convent del Carme de Barcelona, on els argenters tenien la seva capella gremial i retien culte al sant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Eloi, atribuït a Jordi de Déu, c. 1380

Sala 21