Plany sobre Crist mort

Plany sobre Crist mort, Joan Mates
 

Plany sobre Crist mort

 

Plany sobre Crist mort

Josep d'Arimatea apareix com un personatge de riquesa i prestigi públic ben coneguts, com en aquesta escena, vestit amb riques vestidures i una voluminosa bossa-moneder. En aquest cas, en una ostentació de la moda, està llaurada del mateix teixit que la musseta-caputxó. La cura de la vestimenta i la voluminosa bossa reflecteixen el seu alt rang.

 

Plany sobre Crist mort, Joan Mates, c. 1410-1420

Sala 24

 

Plany sobre Crist mort, Joan Mates