Relleu

Relleu

En escultura, tècnica que consisteix en la representació tridimensional o en volum sobre un suport bidimensional d’una imatge. Existeixen tres tipus de denominació: alt, mig o baix relleu, conceptes assignats segons la profunditat entre plans obtinguda.