Radiografia de neutrons

Radiografia de neutrons

Imatge aconseguida fent passar un feix de neutrons a través de l’objecte a estudiar. Mentre la radiografia de raigs X depèn de la densitat, la radiografia de neutrons es basa en la capacitat d’atenuació dels neutrons dels diferents materials.