Raigs X

Raigs X

Els raigs X són una forma de radiació electromagnètica semblant a la llum visible però amb una longitud d’ona més curta. Es propaguen en línia recta i a la velocitat de la llum, són capaços de travessar cossos opacs, són invisibles, impressionen pel·lícules fotogràfiques i poden alterar o destruir cèl·lules vives.