Reintegració pictòrica

Reintegració pictòrica

Intervenció de restauració de caràcter estètic que consisteix a tornar a donar una continuïtat visual a l’estrat de la capa pictòrica tot tractant les zones perdudes. Els materials emprats han de ser estables, llegibles i reversibles. El sistema de reintegració pot variar segons els criteris, fruit d’un diàleg  interdisciplinari que respecti tots els valors de l’obra.