Reconstrucció virtual

Reconstrucció virtual

Imatge, més o menys realista, d’una obra creada amb un programa de disseny o de tractament d’imatges i que es planteja com a proposta visual elaborada a partir de les dades obtingudes en un estudi previ.