III. Noucentisme(s)

III. Noucentisme(s)

Print

III.23. Noucentisme i mediterraneisme

III.24. Galeries Laietanes

III.25. Avantguarda(-es)

III.26. Realisme(s)

III.27. Vida moderna 1. Fotografia, cinema, publicitat

III.28. Art nou i surrealisme(s)

III.29. Vida moderna 2. Experimentalisme i mitjans populars

III.30. Art decoratiu monumental

Emili Godes, Paisatge a través d'ales de libèl·lula, cap a 1930

Antoni Arissa, Sense títol, cap a 1930

Pere Català Pic, Sense títol, 1935

Josep Maria Lladó, Sense títol, cap a 1930-1934