III. Noucentisme(s)

III. Noucentisme(s)

Print

III.23. Noucentisme i mediterraneisme

III.24. Galeries Laietanes

III.25. Avantguarda(-es)

III.26. Realisme(s)

III.27. Vida moderna 1. Fotografia, cinema, publicitat

III.28. Art nou i surrealisme(s)

III.29. Vida moderna 2. Experimentalisme i mitjans populars

III.30. Art decoratiu monumental

Pere Català Pic, Xocolata Juncosa, 1931

José Alemany, Sense títol, cap a 1930-1939

Ramon Batlles, Sense títol, 1933-1936

Manuel Capdevila; Ramon Sarsanedas, Fermall: L'Espanya replegada, 1937

Cassandre, Dubonnet, 1932

Emili Vilà, Sense títol, cap a 1925