III. Novecentismo(s)

III. Novecentismo(s)

Print

III.23. Novecentismo y mediterraneísmo

III.24. Galeries Laietanes

III.25. Vanguardia(s)

III.26. Realismo(s)

III.27. Vida moderna 1. Fotografía, cine, publicidad

III.28. Arte nuevo y surrealismo(s)

III.29. Vida moderna 2. Experimentalismo y medios populares

III.30. Arte decorativo monumental

Emili Godes, Paisatge a través d'ales de libèl·lula, cap a 1930

Antoni Arissa, Sense títol, cap a 1930

Pere Català Pic, Sense títol, 1935

Josep Maria Lladó, Sense títol, cap a 1930-1934