Diner

Diner

Unitat monetària d’origen carolingi sobre la qual es bastia el sistema monetari medieval de moneda de compte, basat en el diner, el sou i la lliura. També, en època medieval, unitat d’apreciació de la puresa de la plata, el valor màxim de la qual s’estima en una llei de 12 diners.