Sou

Sou

Unitat de compte d’origen medieval que equivalia a 1/20 de lliura o a 12 diners.