Sala capitular

Sala capitular

Cambra d’un monestir, una catedral o una col·legiata destinada a les reunions del capítol. Molt sovint, la seva façana donava a un claustre i constituïa un dels espais que rebia més atenció des del punt de vista constructiu.