Strappo

Strappo

Terme italià que descriu la tècnica d’arrencament de la pintura mural que consisteix a separar la superfície cromàtica del mur. Operació dràstica i arriscada que desnaturalitza l’obra, la descontextualitza del seu entorn original i que només s’ha de dur a terme en casos excepcionals.