Dominicà -ana

Dominicà -ana

Membre de l’orde mendicant fundat per sant Domènec de Guzmán a inicis del segle xiii. Els dominicans, també anomenats germans predicadors, van destacar en el camp de la teologia i van tenir el control de la Inquisició medieval. La fundació degana de l’orde a Catalunya, on va tenir una ràpida difusió, és el desaparegut convent de Santa Caterina de Barcelona. A banda del fundador, entre els principals sants de la congregació hi ha sant Pere Màrtir, sant Tomàs d’Aquino, sant Albert el Gran o santa Caterina de Siena. Els dos sants principals de l’orde als territoris de l’antiga corona d’Aragó són sant Ramon de Penyafort i sant Vicent Ferrer.