Desinsectació per anòxia

Desinsectació per anòxia

Tractament que consisteix a mantenir durant un temps la fusta insectada en una atmosfera modificada, dins una cambra estanca, que substitueix l’oxigen per un gas inert com el nitrogen, per aconseguir la mort dels insectes xilòfags i dels seus ous.