Davallament de la Creu

Davallament de la Creu

Representació d’un episodi de la Passió de Crist. En ell, Josep d’Arimatea baixa el cos del crucificat per donar-li sepultura, amb l’ajut de Nicodem, que el desclava, i Maria i sant Joan Evangelista com a testimonis. Són especialment significatius els grups monumentals tallats en fusta, que, a la Catalunya medieval, es distingeixen pel fet que hi apareixen les figures de Dimes i Gestes, els dos lladres, als extrems de la composició, com es pot veure en el cèlebre Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses.