Per què no puc tocar les obres?

Per què no puc tocar les obres?

Deixaríem restes de brutícia i greixos de les mans sobre les obres, i es podrien malmetre. A més, podríem ratllar o esborrar informació important de la superfície i, amb el temps, acabaríem desgastant-les.