Les pintures murals romàniques són originals?

Les pintures murals romàniques són originals?

Descobertes a principis del segle xx en les esglésies dels Pirineus, per evitar que acabessin a l’estranger, la Junta de Museus les va adquirir i les va arrencar dels llocs d’origen per instal·lar-les al Museu d’Art i Arqueologia de Barcelona. Vegeu el procés d’arrencament i traspàs al vídeo següent.

Museu Nacional Art Catalunya | FAQ