Per què hi ha poca llum i fa fred en algunes sales del museu?

Per què hi ha poca llum i fa fred en algunes sales del museu?

En algunes sales la il·luminació i la temperatura són baixes. Així, evitem que els colors de les obres s’alterin o, fins i tot, desapareguin, i mantenim unes condicions de temperatura i humitat estables en benefici de la conservació de les obres exposades. A més, totes aquestes mesures les prenem amb el màxim respecte pel medi ambient. Gràcies a la col·laboració de tots, protegim el patrimoni.