Hi ha servei d’audioguia?

Hi ha servei d’audioguia?

No, però el museu ofereix la possibilitat de fer una visita autònoma a través de diferents app gratuïtes.