Majestat Batlló

 • Majestat Batlló

  Els indicis de l’existència de dues capes superposades de policromia a la Majestat Batlló, de mitjan segle XII, que es veuen a l'anvers i al revers de la creu, ha ocasionat l’estudi complet de l’obra per comprovar aquesta hipòtesi. Radiografies, reflectografies, fotografies amb llum UV i rasant, i un estudi estratigràfic han permès caracteritzar els aspectes matèrics i tècnics i comprovar que sota la policromia hi ha restes d’un estrat de pintura subjacent. Sembla que, en un espai curt de temps, es va decidir tornar a pintar la talla per renovar-ne l’aspecte.

  S’ha proposat una hipotètica reconstrucció virtual de la decoració pictòrica original de l’estrat subjacent, substancialment diferent de la que veiem actualment. Aquest estudi aporta dades significatives per enriquir el repertori decoratiu de les majestats romàniques catalanes.

   

  Estudi realitzat per Mireia Campuzano, Anna Carreras, Àngels Comella, i Àlex Masalles.

   

   

   

   

 • L'estructura de la talla i el suport de fusta

  L'escultura del Crist es compon de quatre peces de fusta: cap, tronc i els dos braços. Els peus, actualment desapareguts, estaven fixats a la cavitat inferior sota la túnica de la talla de Crist.

  El tronc de la imatge és un sol bloc de fusta, unit a la creu mitjançant cinc espigues de fusta, distribuïdes de manera regular: tres a la part superior i dues a la inferior.

  Els braços, completament horitzontals, estan units al tronc per cantell viu, i es subjecten directament al travesser de la creu gràcies a quatre espigues de fusta.

  La creu està formada per dos taulons de fusta encaixats a mitja mossa i reforçats amb dues espigues de fusta. Els acabaments possiblement hagin estat serrats, perquè s'hi aprecia el final irregular característic del tall de la serra i perquè no s'hi conserva cap tipus de policromia.

  Al revers, s'observen restes de claus reblats, grapes metàl·liques i cargols, que justificarien que el conjunt ha estat desmuntat i muntat en diverses ocasions.

  Pel que fa a la fusta emprada, se n'han determinat quatre tipus diferents: per al cap i el tronc, fusta de noguera; per als braços, salze; per al tauló vertical de la creu, om, i per al travesser de la creu, alzina.

 • Examen radiogràfic

  Radiografies del cap de la talla. S'observa lleugerament inclinat i és l'única peça exempta de tot el conjunt. De 20,3 cm d'alçada per 13,3 cm d'amplada, s'uneix al tronc mitjançant una espiga de fusta d'1,5 cm de diàmetre.

   

  La unió, antigament, es va reforçar amb diverses grapes metàl·liques. Actualment, n'hi ha tres al lateral dret i dues a l'esquerre. Les grapes, amb l'examen radiogràfic es veuen sobreposades, fet que evidenciaria que la peça ha patit diferents intervencions.

 • Anàlisi estratigràfica

  De l'àrea de la inscripció, es va extreure una mostra minúscula en la qual es poden visualitzar les diverses capes de policromia superposades.

   

  En la secció transversal s'observen els diferents substrats ben definits i les característiques de la seva manufactura: pigments mòlts de manera homogènia i disposició de les capes compacta. La inscripció de blanc de plom és la capa més gruixuda.

 • Reconstrucció virtual de la policromia de la túnica de Crist

  La decoració visible de la túnica és abase de cercles vermells ornamentats amb petits cercles i punts. Els interiors dels cercles són de color blau amb motius florals de forma radial i en els intersticis entre els cercles s'observen formes romboïdals de color blau amb motius florals similars. Tota la composició dels cercles queda unida mitjançant petits cercles blanquinosos i vermells de fons verd blavós amb estrelles de vuit puntes.

  La part inferior de la túnica, el coll, el puny de les mànigues i el cinyell no segueixen el mateix repertori decoratiu.

  En les imatges s'observa la reconstrucció virtual de la policromia subjacent i de la composició decorativa dels cercles i els intersticis.

 • Inscripció de la creu

  La inscripció visible a la part superior del tauló vertical de l'anvers de la creu «IHS NAZARENUS REX IUDEORUM» (Jesús de Natzaret, rei dels jueus) es repeteix en la capa subjacent.

  A la dreta, i de dalt a baixa, fotografia amb llum visible, radiografia de la inscripció, superposició de les dues inscripcions vistes en l'examen radiogràfic i detall de la inscripció subjacent amb la reconstrucció virtual de la policromia.

 • Radiació ultraviolada

  L'observació amb llum ultraviolada evidencia clarament una composició lineal que coincideix amb la decoració de l'anvers: franges de colors paral·leles tant al tauló vertical com al travesser.

  Malgrat la pèrdua generalitzada de policromia, al centre s'observa una part de l'Agnus Dei envoltat d'una doble circumferència amb lletres soltes, restes de color vermell i alguna lletra en el travesser i en la part superior del tauló vertical.

 • Reflectografia infraroja

  Al revers de la creu i a través de l'examen amb reflectografia infraroja, s'ha revelat l'anatomia del cap d'un altre anyell, just per sota de la forma de l'anyell visible, el cercle del seu nimbre, el fragment d'una pota davantera i una creu.

  Tots els dibuixos subjacents estan lleugerament desplaçats cap a l'esquerra, i, concretament, la creu se situa més propera al límit de la circumferència. De fet, els dibuixos subjacents esmentats es localitzen just per sota del blau lapislàtzuli, un pigment amb una elevada reflectància i poca absorció a les radiacions infraroges.

 • Reconstrucció virtual

  Reconstrucció virtual de la policromia subjacent del Crist i de l'anvers i el revers de la creu.

  L'aspecte majoritàriament blau i vermell, característic de la Majestat Batlló, és substancialment diferent de l'original, on predominen els vermells, barrejats amb decoracions verdes i grogues, i realçats per les franges grogues i vermelles de la creu.

   

   

  Si voleu aprofundir en l'estudi, consulteu:

  Mireia Campuzano, Anna Carreras, Àngels Comella, Àlex Masalles, «Noves aportacions per a l’estudi de la Majestat Batlló: identificació i caracterització de la policromia subjacent», Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2010, p. 13-31

  «Una altra Majestat Batlló», El museu explora. Obres d'art a examen (aplicació per tauleta per a Android i iOS)