Serveis

Serveis

Print

Sala de lectura

Uns 30.000 volums, entre llibres, revistes i una àmplia secció de referència general i especialitzada en història de l'art, d’accés lliure. Expositors amb les últimes adquisicions bibliogràfiques i els darrers números de les revistes en curs. 54 punts de lectura amb connexions per a ordinadors portàtils i Wi-Fi. 6 terminals de PC per accedir al catàleg en línia, a bases de dades i a Internet. Consulta de microformes.

Petició de documents amb antelació

Mitjançant un formulari, podeu sol·licitar documents del magatzem amb antelació per tal que els tingueu preparats el dia que vingueu. Podeu demanar un màxim de 5 documents alhora i els tindreu disponibles al taulell de la sala de lectura durant 48 hores.

Accedeix al formulari

Préstec interbibliotecari i obtenció de documents

Les biblioteques d'àmbit estatal poden sol•licitar en préstec un document o part de document fotocopiat del fons, per a recerca. La durada del préstec és de 30 dies naturals a partir de la data de sortida de l'exemplar. Com a màxim es presten 3 exemplars per sol•licitud. Els documents prestats no sortiran de la biblioteca peticionària. En cas que no es retornin, per pèrdua o robatori, o que es tornin malmesos, el sol•licitant haurà de restituir-los per altres exemplars de la mateixa edició. Si són documents exhaurits, s'hauran de restituir per exemplars de característiques similars. Fins que això no es compleixi, no es podran tornar a sol•licitar documents en préstec.

Material exclòs de préstec interbibliotecari

  • Obres que conformen el fons de reserva (fins a 1901)
  • Obres de referència general (enciclopèdies, diccionaris...)
  • Publicacions periòdiques (revistes, butlletins...)
  • Llibres de format gran foli
  • Llibres il·lustrats amb làmines o material d'acompanyament (CD-Rom, disquets...)
  • Audiovisuals i microformes - Material efímer (dossiers de premsa, petits catàlegs d'exposicions)
  • De les obres impreses entre 1901 i 1951, aquelles de què no consti un duplicat
  • La Biblioteca pot decidir que un document queda exclòs de préstec per motius de preservació i/o conservació

Com sol·licitar documents i fotocòpies

A les sol·licituds els documents han d’estar degudament identificats i, en cas de petició de fotocòpies, les pàgines assenyalades. Envieu-les a [email protected]

Informació bibliogràfica

El servei d'informació bibliogràfica té com a finalitat:

- Ajudar l'usuari a resoldre qualsevol dubte que estigui relacionat amb el funcionament i l'ús dels serveis o recursos de la Biblioteca.

- Ajudar l'usuari a obtenir qualsevol informació o document que necessiti per a l'estudi, la docència o la recerca, es trobi o no a la Biblioteca.

Les consultes es poden realitzar presencialment, per telèfon o a través del formulari de petició d'informació bibliogràfica.

En el cas d'una cerca exhaustiva, es recomana realitzar la consulta de manera presencial.

Recordeu que, per saber si tenim un document o si tenim informació sobre un tema puntual, podeu realitzar directament la cerca al catàleg.

Accedeix al formulari

Bases de dades

Mitjançant els ordinadors situats a diversos punts de la sala de lectura, l'usuari pot consultar les bases de dades d'accés restringit de què disposa la Biblioteca. En aquest moment disposem de les següents:

International Bibliography of Art (IBA). Base de dades bibliogràfica especialitzada en el camp de l’art. Proporciona referències, resums, cites bibliogràfiques i ressenyes de materials publicats arreu del món. Segueix la trajectòria iniciada per Bibliography of the History of Art (BHA), cessada l'any 2008.

Index of Christian Art. Base de dades d'art medieval fins a l'art del Renaixement editada per la Princeton University (EUA).

Artprice. Base de dades especialitzada en subhastes d'art.

Bases de datos CSIC. Conjunt de bases de dades integrades fonamentalment per articles de revistes especialitzades, i de forma selectiva, per actes de congressos, sèries, compilacions, informes y monografies. Temàtiques: art, arqueologia, història ...

Intercanvi bibliogràfic

Opció d’establir intercanvi bibliogràfic. Consulteu la disponibilitat de revistes duplicades (indiqueu títol, any, volum i número), llibres duplicats.

Envieu les vostres peticions a [email protected]

Reproducció de documents

Reproducció digital

Possibilitat d’escanejar documents. Podeu fer fotografies de llibres amb la vostra càmera, sense flaix, sempre que les imatges siguin per a estudi i recerca i ho sol·liciteu al personal bibliotecari.

Wi-Fi

Connexió Wi-Fi gratuïta

Formació d’usuaris

Podeu sol·licitar sessions de formació relacionades amb un tema específic o un recurs concret a [email protected]

Museu Nacional - Serveis Biblioteca