Petició de documents

Petició de documents

Llibre:

Revista:

Condicions del servei:
- Es poden demanar un màxim de 5 documents alhora.
- Els documents estarán disponibles al taulell de la sala de lectura durant un màxim de 48 hores. Si no els veniu a consultar i no indiqueu res a la petició serán retornats al magatzem.
- L’horari de cerca al magatzem és: dilluns de 10:00 a 14:25 i de dimarts a divendres de 10:00 a 18:15 hores.