II. Modernisme(s)

II. Modernisme(s)

Print

Joan Vilatobà, En quin lloc del cel et trobaré, sense data

Antoni Arissa, L'esclau, cap a 1933

William Henry Bradley, Bradley his Book, 1896

Arthur Wesley, Modern Art, 1895

Adrià Gual, Llibre d'horas, 1899

Josep Masana, Entre la vida y la muerte, sense data

Néstor, Parella nua abraçada, 1912-1913