Exposicions

 • Butlletí dels museus d'art de Barcelona: publicació de la Junta de Museus de Barcelona. 1932, vol. 2. Barcelona, 1931-1937

  Butlletí dels museus d'art de Barcelona: publicació de la Junta de Museus de Barcelona. 1932, vol. 2. Barcelona, 1931-1937.
   
  Publicació mensual destinada a donar a conèixer les activitats de la Junta de Museus i a l'estudi de les principals peces d'art dels Museus de Barcelona. El seu director va ser Joaquim Folch i Torres, alhora principal responsable dels Museus en aquella època. Il·lustrada amb fotogravats.
   
  Es pot consultar a la Biblioteca en paper i en microfilm. Continuada per Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona, també disponible.
   
 • Viladecans: obra gràfica: Galeria Ciento...: presentació de 20 litografies de la sèrie “entrebancs”: 21 gener 1975, 7,30 tarda... [Barcelona]. [s.l.: s.n., 1975]

  El material que inclou la secció de petits catàlegs de la Biblioteca pot ser molt divers i, alhora, singular. A la imatge, veiem l'anvers i el revers de la invitació a una exposició d'obra gràfica de Joan Pere Viladecans, en forma d'antifaç. Les dades són mínimes.
   
 • Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España...

  Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España. Madrid: en la imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800.
   
  La Biblioteca disposa de diversos exemplars d'aquest llibre: de l'edició de l'any 1800 en tenim dues còpies, una provinent del fons Manuel Vidal-Quadras i una altra, ingressada gràcies al comodat de la Sala Parés al 2005. Disposa també d'un facsímil publicat l'any 1965 i un altre, publicat l'any 2001.
   
 • Fíjate: boletín de la Fundación Joan Tabique. Abr. 1993, núm. 29. Barcelona, 1990-1993

  Revista d'artista editada a Barcelona per la Fundación Joan Tabique durant el període 1990-1993. Els 31 números que la integren contenen obra original firmada dels artistes col·laboradors, sent en alguns casos collages i objectes tridimensionals. Els exemplars són numerats. Continua en part per Fíjate TNG (en línia).
   
  A la imatge tenim un número especial, dedicat a Joan Miró amb motiu del centenari del seu naixement.
   
 • Oscar MÉTÉNIER, Aristide Bruant: le Chansonnier. Paris: Au Mirliton, 1893

  Oscar MÉTÉNIER, Aristide Bruant: le Chansonnier. Paris: Au Mirliton, 1893.
   
  Forma part del llegat Ynglada, que ingressa a la Biblioteca el dia 23 de novembre de 1959.
   
  Monografia sobre Aristide Bruant (1851-1925) amb la coberta il·lustrada per Théopile Alexandre Steilen, dibuixant i pintor suís que va tenir una gran influència sobre gran part dels modernistes i postmodernistes catalans.
   
 • “Solemne inauguración del Museo de Arte Moderno en el Palacio de la Ciudadela: asistió el director general de Bellas Artes en representación del Excmo. Señor Ministro de Educación General”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6 de juny de 1945

  “Solemne inauguración del Museo de Arte Moderno en el Palacio de la Ciudadela: asistió el director general de Bellas Artes en representación del Excmo. Señor Ministro de Educación General”, Diario de Barcelona, Barcelona, 6 de juny de 1945.
   
  Una de les temàtiques que, de manera constant, s'ha anat guardant a l'arxiu de premsa de la Biblioteca, són els museus catalans i, sobretot, els de Barcelona. A la imatge en veiem un exemple. Només en aquesta tipologia de document podem trobar informació tan puntual i detallada.
   
 • Varia Velazqueña: homenaje a Velázquez en el III centenario de su muerte 1660-1960. Madrid: Ministerio Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes, 1960. 2 vols.

  Publicació oficial en homenatge al tercer centenari de la mort de Velázquez.
   
  El primer volum recull setanta-sis originals i el segon recopila els documents al·lusius i els textos més antics on surt esmentat l'artista.
   
 • Museum: revista mensual de arte español antiguo y moderno y de la vida artística contemporánea. 1911, vol. 1. Barcelona, 1911-193?

  Museum: revista mensual de arte español antiguo y moderno y de la vida artística contemporánea. 1911, vol. 1. Barcelona, 1911-193?. [Enquadernació original]
   
  Entra a la Biblioteca amb la donació Masriera l'any 1932.
   
  Revista mensual publicada a Barcelona dedicada a la divulgació de l'art antic i modern espanyol, així com a la difusió dels esdeveniments artístics del moment.
   
  La Biblioteca disposa dels 7 volums que la integren, alguns d'ells incomplets. Per a la seva consulta existeix una còpia microfilmada.
   
 • Actas del XXIII Congreso internacional de historia del arte: España entre el Mediterráneo y el Atlántico. Granada: Universidad de Granada, Departamento de Historia del Arte, 1976-1978. 3 vols.

  Ingressa com a donació de Joan Ainaud de Lasarte, el dia 25 de novembre de 1976.
   
  En aquest 23è congrés, es van celebrar els 100 anys de congressos internacionals d'història de l'art. El primer va ser a Viena l'any 1876.
   
  La Biblioteca disposa d'una extensa i especialitzada col·lecció d'actes de congressos d'art.
   
 • Recuerdos y bellezas de España: [Principado de Cataluña]: bajo la Real protección...

  Recuerdos y bellezas de España: [Principado de Cataluña]: bajo la Real protección...: obra destinada a dar a conocer sus monumentos y antigüedades, en láminas dibujadas del natural y litografiadas por F. J. Parcerisa. Barcelona: Imprenta de Joaquin Verdaguer, 1839. 
   
  La Biblioteca disposa de dos exemplars d'aquest volum. Aquest prové del fons Francesc Martorell i Peña i el segon, del llegat Rossend Partagàs.
  En aquest primer volum, d'una sèrie d'onze, Parcerisa recull, acompanyat d'un text de l'escriptor Pau Piferrer, un gran nombre d'imatges d'indrets de Catalunya, fonamentalment edificis medievals.
 • “El homenaje a Rusiñol: La inauguración del 'Cau Ferrat'”, de Sitges, como museo público...

  “El homenaje a Rusiñol: La inauguración del 'Cau Ferrat'”, de Sitges, como museo público, fué un acto simpático en el que tomó parte la villa entera”, La Noche, Barcelona, 17 abril 1933, any X, núm. 2347.
   
  L'arxiu de premsa de la Biblioteca està format per documents que es remunten a inicis del segle XX, tot i que fins a l'any 1968, no es comencen a recollir de manera sistemàtica.
   
  La majoria dels retalls més antics de l'arxiu corresponen a notícies de revistes, com La Veu de Catalunya, de les quals ja en tenim la col·lecció completa. A la imatge, en canvi, veiem un retall extret d'un diari de l'any 1933; en aquest cas, un diari vespertí.
   
 • Introducció a l'estudi de l'art romànic català: fons d'art romànic català del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994 (Catalunya romànica; 1)

  Primer volum de la Catalunya romànica, dedicat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Presenta la contextualització de tota l'obra, formada per 23 volums. Ofereix nocions generals, marc històric i cronològic, aspectes socials i precedents, historiografia i bibliografia. Aquests estudis van seguits per la història de la col·lecció de romànic del MNAC i les fitxes tècniques corresponents a cada peça.
   
 • Pan. 1895, núm. 1/2. Berlin, 1895-1900

  Pan. 1895,  núm. 1/2. Berlin, 1895-1900. [Enquadernació original].
   
  Pertany al lot de l'adquisició Riquer. Inclou l'ex-libris d'Alexandre de Riquer.
   
  Publicació d'art i literatura, fundada a Berlín pel poeta Otto Julius Bierbaum i pel crític i publicista Julius Meier-Graefe. Està considerada com la primera revista editada al continent europeu expressió de l'Art Nouveau. Els cinc volums que la integren es caracteritzen per estar il·lustrats amb gravats, litografies, etc. originals.
   
  La Biblioteca disposa dels anys 1895-1899.
   
 • Ariel: revista de les arts. 1946, [núm.] 1. Barcelona, 1946-1951

  Ariel: revista de les arts. 1946, [núm.] 1. Barcelona, 1946-1951.
   
  Revista d'art mensual fundada l'any 1946 per Josep Romeu, Miquel Tarradell, Joan Triadú, J. Palau Fabre i F.P. Verrié. Se'n publicaren 23 números en els quals participaren escriptors catalans del moment com Josep Carner, Salvador Espriu, J.V. Foix, Rosa Leveroni i Joan Vinyoli. Entre els seus il·lustradors figuren Antoni Clavé, Pablo Ruiz Picasso, Joan Miró, Montserrat Casanova i J.F. Ràfols. 
   
  La col·lecció de la Biblioteca comprèn els anys 1946-1948.
   
 • Papeles de Son Armadans: revista mensual dirigida por Camilo José Cela. 1961

  Papeles de Son Armadans: revista mensual dirigida por Camilo José Cela. 1961, any 6, t. 20, núm. 59 bis. Madrid; Palma de Mallorca, 1956-1979. [Coberta il·lustrada per Àngel Ferrant (1890-1961)].
   
  Revista mensual de literatura i pensament fundada l'any 1956 i dirigida per Camilo José Cela. Destaca pel seu gran nombre de col·laboradors pertanyents al món artístic i cultural espanyol de la segona meitat del segle XX.
   
  A excepció d'alguns números corresponents a la primera dècada, la Biblioteca disposa de la col·lecció sencera.
   
 • Saló Parés: exposició extraodinaria: invitació [diumenge 22 d'octubre de 1911]. Barcelona: R. Tobella, [1911]

  Saló Parés: exposició extraodinaria: invitació [diumenge 22 d'octubre de 1911]. Barcelona: R. Tobella, [1911]
   
  Exemplar de principis del segle XX, pertanyent a la secció de petits catàlegs de la Biblioteca. Invitació a l'exposició de la Sala Parés amb una relació de l'obra exposada a l'interior.
   
 • Douglas COOPER, Juan Gris: catalogue raisonné de l'oeuvre peint. Paris: Berggruen, 1977

  Ingressa el dia 27 de setembre de 1978.
   
  Els catàlegs raonats són la font principal sobre l'obra d'un artista. Permeten conèixer tota l'obra que se li atribueix, amb dades tècniques, imatges i bibliografia.
   
  La Biblioteca disposa d'un bon fons d'aquest recurs, fonamental per a la investigació artística.
   
 • Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais Royal le 1er avril 1852

  Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposés au Palais Royal le 1er avril 1852. Paris: Charles de Mourgues... Muséees nationaux, 1852.
   
  Exemplar que entra a la Biblioteca per intercanvi amb el Musée d'Orsay de París, el dia 22 de març de 1997.
   
  Catàleg del Saló celebrat a París l'any 1852.
   
  La Biblioteca disposa d'una llarga sèrie de catàlegs originals d'aquests salons.
 • Mir: catàleg: exposició: 25 de març de 1933 7 d'abril de 1933. Barcelona: A Can Maragall, [1933]. [8]p.

  Mir: catàleg: exposició: 25 de març de 1933 7 d'abril de 1933. Barcelona: A Can Maragall, [1933]. [8]p.
   
  Aquest exemplar de la secció de petits catàlegs de la Biblioteca ens permet veure l'evolució d'aquest tipus de document que, al 1933, ja no és només un fullet, sinó un petit llibret de 8 pàgines que, a més, inclou il·lustracions.
   
 • Actas de los Congresos de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 1976-1996 [Recurs electrònic]. [S.l.] : Andrés Escalera, Eduardo Porta, DL 1996

  Ingressa a la Biblioteca per intercanvi amb la Generalitat Valenciana, el dia 15 de desembre de 1998.
   
  Obra en suport CD-ROM que inclou les actes dels congressos de conservació i restauració, celebrats a Espanya durant els anys 1976 i 1996.
   
 • Breu relació dels dibuixos & estudis al oli fi que alguns pintors parroquians han exposat a la sala gran dels Quatre Gats...

  Breu relació dels dibuixos & estudis al oli fi que alguns pintors parroquians han exposat a la sala gran dels Quatre Gats: els demés parroquians podran veure.la i dir.hi lo que'ls sembla, del diumenge 11 al diumenge 18: Barcelona, MDCCCXCVII. Barcelona: L'Avenç, [1897].
   
  Exemplar més antic dins la col·lecció de petits catàlegs de la Biblioteca. Trobem l'origen d'aquesta secció en un anunci de La Veu de Catalunya de l'any 1913. A la imatge veiem la portada i l'interior del document, amb la relació d'artistes i obra exposada. És l'únic testimoni que hi ha d'aquesta mostra i d'aquí la importància de la secció de petits catàlegs, pel que fa a activitats artístiques de finals del segle XIX i inicis del XX.
   
 • L'Amour de l'art. 1947, any 27, núm. 21/22. Paris, 1945-195?

  Revista d'art dirigida per l'historiador de l'art i conservador francès Germain Bazin.
   
  La col·lecció de la Biblioteca abraça el període 1945-1952 amb alguns buits.
   
  A la imatge podem veure un número especial, dedicat a l'impressionisme.
   
 • El Arte románico: exposición organizada por el Gobierno Español bajo los auspicios del Consejo de Europa: guía: Barcelona y Santiago de Compostel·la, 10 julio a 10 octubre 1961

  Guia de la gran exposició sobre art romànic, auspiciada pel Consell d'Europa i celebrada conjuntament a Barcelona i a Santiago de Compostela.
   
  A Barcelona, al Museu d'Art de Catalunya, es van reunir les peces procedents de diversos països, i Santiago va acollir les peces més destacades al voltant de les rutes de peregrinació.
   
 • Miró: forta pictòrica: matèria impregnada d'una refractibilitat cóngestionant. Barcelona: Galeries Dalmau, 1918. [1]f.

  Miró: forta pictòrica: matèria impregnada d'una refractibilitat cóngestionant. Barcelona: Galeries Dalmau, 1918. [1]f.
   
  Petit catàleg editat per Oliva de Vilanova, que correspon a la primera exposició individual de Joan Miró.
   
  A la imatge, l'anvers signat per J.M. Junoy, el 1917, anuncia el títol de l'exposició. Al revers, hi ha la informació completa, amb el lloc, la data i la relació d'obres que s'hi exposen.
   
 • Diego ANGULO IÑIGUEZ, Alfonso Emílio PÉREZ SÁNCHEZ. A Corpus of Spanish Drawings. London: Harvey MillerOxford: Oxford University Press, cop. 1977-1988. Vol. I

  Ingressa el dia 9 de setembre de 1977.
   
  Important obra de referència sobre dibuixos hispànics des de l'any 1400 fins a l'època de Goya. Cada volum cataloga un període o escola, i ofereix material important d'estudi i il·lustracions. Inclou notes biogràfiques, bibliografia completa i índex.
   
 • El Arte en España: revista quincenal de las artes del dibujo. 1862. Madrid, 1862-1870

  El Arte en España: revista quincenal de las artes del dibujo. 1862. Madrid, 1862-1870.
   
  Forma part de la donació Pellicer.
   
  Revista quinzenal publicada a Madrid a mitjan de segle XIX dedicada a la difusió de l'art espanyol. El seu director i propietari va ser Gregorio Cruzada Villaamil. Molt il·lustrada, destaquen els seus gravats originals. 
   
  La col·lecció de la Biblioteca comprèn els anys 1862-1864.
   
 • J.F. RÀFOLS, Pere Blay i l'arquitectura del renaixement a Catalunya, cedulari manuscrit

  J.F. RÀFOLS, Pere Blay i l'arquitectura del renaixement a Catalunya, cedulari manuscrit.
   
  Ingressa com a donació per part de l'autor, Ràfols, el dia 4 de maig de 1934.
   
  Exemplar de la col·lecció de manuscrits de la Biblioteca, formada per uns 80 documents, on hi trobem noms com Casellas, Torres-García, Utrillo i Folch i Torres.
 • André ROUVEYRE, Repli. [Paris]: Éditions du Bélier, [1947]

  Entra a la Biblioteca per adquisició a les Galerias Layetanas el dia 7 de març de 1957.
   
  Es tracta d'una obra literària, escrita per André Rouveyre i il·lustrada per l'artista Henri Matisse.
   
  Exemplar numerat 133/315, amb signatura autògrafa dels dos autors: Rouveyre i Matisse.
   
 • Tschechische avantgarde-fotografie: 1918-1948. Stuttgart: Arnoldsche, 1999

  Ingressa a la Biblioteca com a donació del Departament de Fotografia del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
   
  Catàleg de l'exposició celebrada a Munich, Neuen SammlunStaatliches Museum für Angewandte Kunst, juliol-setembre de 1999. És una exposició itinerant que es va exhibir a diverses ciutats, una d'elles Barcelona, dins la Primavera Fotogràfica, i amb el títol: Bellesa Moderna. Les avantguardes fotogràfiques txeques, 1918-1948, al MNAC, abril-juny de 1998.
   
 • Luz: periódico quincenal. 2a setmana d'oct. 1898. Barcelona, 1897-1898

  Luz: periódico quincenal. 2a setmana d'oct. 1898. Barcelona, 1897-1898.
   
  Revista considerada a la seva època portaveu del modernisme, va néixer a Barcelona de la mà de l'escriptor Josep Maria Roviralta i del pintor Darío de Regoyos. Consta de dues etapes, la primera formada per sis números i la segona per dotze. Entre els escriptors que hi col·laboraren es troben Santiago Rusiñol, Josep Pijoan i Josep Aladern. Pel que fa als il·lustradors que hi van participar destaquen Isidre Nonell, Ricard Opisso i Evelí Torrent.
   
  La Biblioteca disposa de la col·lecció sencera, així com de l'edició facsímil. 
   
  A la imatge tenim una coberta il·lustrada per Josep Maria Roviralta.
   
 • José HIERRO, “Una exposición única en el mundo: piezas valoradas en miles de millones de pesetas viajan hacia España”, El Alcázar, Madrid, 20 de juny de 1961

  Document que complementa la informació sobre l'exposició d'art romànic que es va celebrar l'any 1961 conjuntament a Barcelona i a Santiago de Compostel·la.
   
  A l'arxiu de premsa de la Biblioteca, s'ha elaborat un dossier temàtic molt extens sobre la part del fons relacionada amb aquesta exposició.
   
  Aquesta notícia forma part d'una època en què la premsa arribava a la Biblioteca  seleccionada per l'empresa Camarasa.
   
 • Catálogo del primer salón de otoño: fundado por la Asociación de Pintores y Escultores: Madrid, octubre 1920. Madrid: La Asociación, 1920

  Catálogo del primer salón de otoño: fundado por la Asociación de Pintores y Escultores: Madrid, octubre 1920. Madrid: La Asociación, 1920.
   
  La Biblioteca disposa d'una àmplia col·lecció de catàlegs d'exposicions celebrades arreu. Aquest és el del primer Salón de Otoño a Madrid.
   
 • Guadalimar: revista quincenal de las artes. Març/abr. 1980, núm. 50. Madrid, 1975

  Revista orientada a la difusió de l'art contemporani espanyol. La seva publicació es va iniciar l'any 1975 i va finalitzar el 2002.
   
  La Biblioteca disposa de la col·lecció sencera.
   
  L'exemplar de la imatge, amb la coberta maquetada per Eduardo Chillida, correspon a l'any de la seva exposició antològica al Guggenheim Museum deNova York.
   
 • Informe sobre el resultado de la Exposición retrospectiva celebrada por la Academia de Bellas Artes de Barcelona en 1867...

  Informe sobre el resultado de la Exposición retrospectiva celebrada por la Academia de Bellas Artes de Barcelona en 1867 dado á la misma Academia por la comisión encargada de dicha exposición. Barcelona: Imprenta de Celestino Verdaguer, 1868.
   
  Arriba a la Biblioteca amb el llegat Apel·les Mestres, l'any 1952. Inclou l'ex-libris d'Apel·les Mestres.
   
  L'exposició de 1867 va suposar la primera revisió del patrimoni artístic conservat a Catalunya, tant pel que fa a col·leccions públiques com privades. Aquesta publicació, que inclou una bona part d'il·lustració, es considera fonamental per a la historiografia de l'art català.
   
 • Museu d'Art de Catalunya. Frontals romànics catalans del Museu d'Art de Catalunya. Barcelona: Junta de Museus, 1934

  Museu d'Art de Catalunya. Frontals romànics catalans del Museu d'Art de Catalunya. Barcelona: Junta de Museus, 1934.
   
  Important sistematització de la pintura catalana sobre fusta, il·lustrada a tot color.
   
  Editat l'any 1934, quan obre les seves portes a Montjuïc el Museu d'Art de Catalunya.
   
 • Dau al Set. Gen./febr. 1949. [Barcelona, 1948]-1955

  Revista artística i literària d'avantguarda fundada l'any 1948 per Joan Josep Tharrats i dirigida per Joan Ponç. Entre el seus col·laboradors es trobaven Joan Brossa, Jean Cocteau, A. Cirici Pellicer, Àngel Ferrant, Modest Cuixart i Antoni Tàpies.
   
  La col·lecció de la Biblioteca està mancada d'alguns números i també disposa de l'edició facsímil.
   
  Aquest número inclou dibuixos de Joan Ponç i textos de Joan Brossa.
   
 • París Barcelona: 1888-1937: Galeries nationales du Grand Palais, París 11 d'octubre de 2001-14 de gener de 2002...

  París Barcelona: 1888-1937: Galeries nationales du Grand Palais, París 11 d'octubre de 2001-14 de gener de 2002: Museu Picasso, Barcelona 28 de febrer-26 de maig de 2002. Paris: Réunion des musées nationaux. Barcelona: Institut de Cultura, Museu Picasso, cop. 2002.
   
  Catàleg de l'exposició que es va centrar en els intercanvis artístics entre les dues ciutats, entre dues dates d'especial significació per la projecció internacional de Barcelona.
   
  Coproducció del Museu Picasso, l'ICUB, la Réunion des Musées Nationaux i el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
   
 • The Book of book-plates. Abr. 1900, vol. 1, núm. 1. Edinburgh, 1900-1905

  The Book of book-plates. Abr. 1900, vol. 1, núm. 1. Edinburgh, 1900-1905. [Enquadernació original].
   
  Forma part de l'adquisició Riquer de l'any 1921.
   
  Revista trimestral anglesa especialitzada en ex-libris. Es va publicar entre els anys 1900 i 1905.
   
  La Biblioteca disposa al seu fons de la col·lecció completa formada per cinc volums.
   
 • 1921-1924

  Instal•lació de les pintures romàniques al Museu d’Art i Arqueologia, al Palau de la Ciutadella

  Sota la direcció de Joaquim Folch i Torres, les pintures romàniques s’instal·len al Museu d’Art i Arqueologia. Josep Puig i Cadafalch, després del cop d’estat del general Miguel Primo de Rivera, és apartat de l’organització de l’Exposició d’Indústries Elèctriques –posteriorment, Exposició Internacional de Barcelona de 1929– i es descarta el seu projecte del palau central de l’exposició, el futur Palau Nacional.

 • Dalí: exposición Los Ocho pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza y daliniano...: Ianua ... Barcelona, 16 noviembre al 7 diciembre de 1967

  Targeta plegable de la secció de petits catàlegs de la Biblioteca, amb il·lustració de Salvador Dalí. No inclou l'obra exposada. Amb el pas dels anys, veurem com aquesta informació s'anirà perdent sovint en aquest tipus de document.
   
 • August Liebmann MAYER,Francisco de Goya. München: F. Bruckmann, 1923

  August Liebmann MAYER,Francisco de Goya. München: F. Bruckmann, 1923.
   
  Pertany al lot provinent de l'exposició de 1929.
   
  Monografia sobre Goya del crític d'art alemany August Liebmann Mayer. Aquest autor estableix paral·lelismes entre el pintor i el moviment expressionista. La seva aportació va representar la revaloració de moltes obres de Goya.
   
 • Derrière le miroir. Juny de 1982, núm. 253. Paris, 1946-1982

  Revista impulsada pel col·leccionista i marxant francès Aimé Maeght dedicada a les arts plàstiques de la segona meitat del segle XX. Publicada amb motiu de les exposicions especials celebrades a la Galerie Maeght de París, inclou litografies originals dels diferents artistes participants. 
   
  La col·lecció de la Biblioteca abraça el període 1947-1982 amb alguns buits.
   
  L'exemplar de la imatge, inclou la coberta il·lustrada per Antoni Tàpies.
   
 • L'Art: revue hebdomadaire illustrée. 1875, any 1, t. 1. Paris, 1875-1907

  L'Art: revue hebdomadaire illustrée. 1875, any 1, t. 1. Paris, 1875-1907.
   
  Publicació d'art francesa que s'estén des del darrer quart del segle XIX fins a començaments del XX. El seu director va ser Eugène Vèron. Profusament il·lustrada, destaquen els gravats originals que conté.
   
  La col·lecció de la Biblioteca abraça el període 1875-1893.
   
 • D'Ací i d'allà: magazine mensual. Des. 1934, vol. 22, núm. 179. Barcelona, 1918-1936

  D'Ací i d'allà: magazine mensual. Des. 1934, vol. 22, núm. 179. Barcelona, 1918-1936.
   
  Revista cultural catalana, publicada a Barcelona per Editorial Catalana. En un primer moment, dirigida per Josep Carner i, posteriorment, per Ignasi Folch i Torres i Carles Soldevila, tractava mensualment temes d'actualitat, d'història, d'art i de literatura. A partir del número 74 del 1924 comença una nova etapa caracteritzada per un canvi de format i per la reproducció a la coberta de cada número de l'obra d'un pintor català modern.
   
  La col·lecció de la Biblioteca, tot i presentar alguns buits, és molt completa. El període 1932-1936 es troba també en edició facsímil.
   
  A la imatge veiem un número extraordinari de Nadal dedicat a l'art del segle XX, amb la coberta il·lustrada per Joan Miró.
   
 • Josep Francesc RÀFOLS I FONTANALS, Modernismo y modernistas. Barcelona: Destino, 1949

  Donació del senyor Teixidor. Ingressa el 18 de gener de 1950.
   
  L'aportació de J.F. Ràfols és bàsica per al coneixement del modernisme. Les seves obres van ser les primeres reivindicacions d'aquell corrent que aleshores havia caigut en descrèdit.
   
 • Time to hope: Cathedral St.John the Divine = tiempo para la esperanza: Catedral San Juan El Divino: las edades del hombre. New York: Fundacion "Las Edades del Hombre", 2002

  Las Edades del Hombre és una fundació que té com a finalitat la promoció de la cultura a través de la conservació, el desenvolupament, la protecció i la difusió del patrimoni que conserven les diòcesis catòliques a Castella i Lleó. Entre altres activitats, cal destacar les seves exposicions.
   
  La Biblioteca disposa dels catàlegs d'aquestes exposicions, entre les quals s'ha seleccionat la de la imatge per la singularitat del fet que, per primera vegada, es celebra en una catedral no catòlica a Nova York.
   
 • Alexander KOCH, Grossherzog Ernst Ludwig und die Ausstellung der Künstler-Kolonie in Darmstadt von Mai bis Oktober 1901. Darmstadt: Alex. Koch, 1901

  Alexander KOCH, Grossherzog Ernst Ludwig und die Ausstellung der Künstler-Kolonie in Darmstadt von Mai bis Oktober 1901. Darmstadt: Alex. Koch, 1901.
   
  Obra sobre les arts decoratives amb una espectacular coberta de tela i un medalló central daurat. Es va editar amb motiu de l'exposició d'art celebrada a Darmstadt l'any 1901.
   
 • El Modernismo en España. [Madrid]: [Dirección General de Bellas Artes], DL 1969

  Donació de la Dirección General de Bellas Artes, ingressada el dia 15 de gener de 1970.
   
  Aquesta exposició a Madrid, que havia estat precedida l'any 1964 per la mostra “Las artes decorativas del modernismo barcelonés” va afavorir l'enriquiment de les col·leccions del Museu d'Art Modern. Les arts decoratives modernistes no eren prou valorades i, amb motiu d'aquestes dues exposicions, moltes peces van ser donades i d'altres, adquirides.
   
  A principis de 1970, l'exposició va quedar oberta de manera permanent a les sales del Museu d'Art Modern de Barcelona.
   
 • El Año artístico. 1925/1926. Madrid, 1916-1928

  El Año artístico. 1925/1926. Madrid, 1916-1928.
   
  Anuari publicat a Madrid a càrrec del periodista i crític d'art espanyol José Francés. Cada volum conté una recopilació de treballs crítics i notícies comentades referents a les Belles Arts a Espanya. 
   
  La col·lecció completa es troba disponible a la Biblioteca.
   
  El volum de la imatge, corresponent a 1925/1926, va ser publicat a Barcelona per l'editorial Lux l'any 1928.
   
 • Negre + …: revista d'art i poesia. Tardor de 1984, núm. 6. Barcelona, 1983-198?

  Revista trimestral catalana editada per Edicions del Cotal sota la direcció de Joan Josep Tharrats. Dedicada a l'art contemporani i editada en forma de fulls solts dins d'una carpeta, conté obra gràfica i textos literaris i d'investigació estètica. En funció del color de la carpeta, el títol de la revista varia - Negre + rosa, Negre + beix, etc-. Es van publicar 20 números amb un tiratge de 250 exemplars cadascun. 
   
  La Biblioteca disposa de la col·lecció completa d'aquesta revista.
   
  L'exemplar de la imatge correspon a un número dedicat a Marcel Duchamp.
   
 • Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa. Exposición de trages (sic) y armas: catálogo...

  Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa. Exposición de trages (sic) y armas: catálogo. Barcelona: Establecimiento tipográfico de los sucesores de N. Ramirez y Ca., 1878.
   
  L'Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa publicava anualment àlbums fotogràfics o monografies sobre tota mena d'arts, sovint relacionades amb les exposicions que organitzava. La Biblioteca en conserva 18.
   
 • Catàleg del Museu d'Art de Catalunya: primera part: art romànic, art gòtic, art del Renaixement, art barroc. Barcelona: Junta de Museus, 1936

  Catàleg del Museu d'Art de Catalunya: primera part: art romànic, art gòtic, art del Renaixement, art barroc. Barcelona: Junta de Museus, 1936.
   
  Catàleg de les col·leccions exposades al Museu d'Art de Catalunya, del romànic al barroc, amb il·lustracions de dibuixos molt senzills, que ajuden al visitant a situar-se. Dóna una imatge molt clara i precisa de la instal·lació de les col·leccions d'art romànic al Palau Nacional de Montjuïc. Obra redactada per Joaquim Folch i Torres.
   
  A la imatge, la sala de Sant Climent de Taüll.
   
 • Removedor. Des. 1950, núm. 27. Montevideo, 1945-1953

  Eina d'expressió i difusió de l'activitat artística desenvolupada al “Taller Torres-García” fundat per l'artista uruguaià Joaquín Torres-García a Montevideo l'any 1943. 
   
  La Biblioteca disposa únicament d'aquest número.
   
  A la imatge, veiem un número especial de la revista, dedicat a Joaquín Torres-García.
   
 • Obres mestres del romànic: escultures de la Vall de Boí. [Barcelona]: Museu Nacional d'Art de Catalunya, cop. 2004

  Catàleg de l'exposició celebrada a París, Musée National du Moyen Âge, 14 setembre-3 gener 2005, i a Barcelona, MNAC, 18 gener-20 març 2005. Per primer cop es van reunir a Catalunya les escultures que al segle XII decoraven les esglésies dels Pirineus occidentals catalans. Cal destacar l'oportunitat que va representar veure complet el Davallament d'Erill la Vall.
   
 • Pèl & ploma. Juny de 1901, vol. 3, núm. 77. Barcelona, 1899-1903

  Pèl & ploma. Juny de 1901, vol. 3, núm. 77. Barcelona, 1899-1903.
   
  Setmanari continuador de la tasca de la revista Quatre gats (Barcelona, 1899). Fundada a Barcelona l'any 1899, el seu propietari i director artístic va ser Ramon Casas. Il·lustrant la publicació, a part del mateix Ramon Casas, hi col·laboraren Pablo Ruiz Picasso, Ramon Pichot, Isidre Nonell i Santiago Rusiñol. Entre els escriptors que hi van participar es troben Miquel Utrillo, Eduard Marquina, Eugeni d'Ors, Apel·les Mestres i Rafael Moragas.
   
  Dels cent números que es van publicar, la col·lecció de la Biblioteca comprèn de l'1 al 98. També disponible en edició facsímil.
   
 • The Golden Haggadah: a fourteenth-century illuminated Hebrew manuscript in the British Museum [Additional Manuscript 27210]; introduced by Bezalel Narkiss. London: Engrammia: The Trustees of the British Museum, 1970

  Ingressa a la Biblioteca l'any 1970.
   
  Facsímil d'un notable manuscrit hebreu que, en ser adquirit l'any 1865 per la British Library, va donar origen a la col·lecció de manuscrits hebreus.
   
  Aquest Haggadah va ser fet a Barcelona o als seus voltants, l'any 1320. Encarregat per una rica família jueva, és conegut com a “Daurat” per l'inusual fons de fulla d'or de les 56 miniatures, corresponents a escenes dels llibres bíblics Gènesi i Èxode.
   
 • Breviarium Cartusianum. Venetiae: Andrea Torresani, tertio nonas maij MCCCCICI

  Forma part de l'adquisició Riquer, que data de l'any 1921.
   
  Es tracta d'un dels pocs incunables que conté la Biblioteca. Destaca per una enquadernació notable i per la seva decoració, que inclou delicades orles florals acolorides i caplletres daurades.
   
 • Josep GUDIOL i CUNILL, Els Primitius: primera part: els pintors: la pintura mural. Barcelona: S. Babra, 1927

  Josep GUDIOL i CUNILL, Els Primitius: primera part: els pintors: la pintura mural. Barcelona: S. Babra, 1927.
   
  Obra que constitueix la primera sistematització i estudi general i complet de la pintura romànica catalana, tant mural com sobre fusta iminiatura.
   
  A la imatge, veiem l'absis principal de l'església de Mur, Pallars Jussà.
   
 • Museu d'Art Modern. Catàleg de pintura segles XIX i XX: Fons del Museu d'Art Modern. Barcelona: l'Ajuntament, 1987

  Donació del Museu d'Art Modern.
   
  Llibre de referència sobre la pintura catalana moderna. Conté fitxa tècnica i imatge de 2.954 obres corresponents a 820 artistes. Inclou índex onomàstic d'artistes, d'antics col·leccionistes, d'artistes donadors d'obra pròpia i d'obres de procedències diverses.
   
 • La Ilustració catalana. 10 jul. 1880, any 1, núm. 1. Barcelona, 1880-1917

  La Ilustració catalana. 10 jul. 1880, any 1, núm. 1. Barcelona, 1880-1917.
   
  Forma part de la donació Masriera de l'any 1932.
   
  Periòdic nascut a Barcelona amb l'objectiu de ser crònica dels esdeveniments més importants de la Catalunya del moment i de fer arribar al gran públic les manifestacions artístiques i culturals, així com els coneixements científics de l'època. Entre els seus nombrosos col·laboradors al llarg dels catorze anys que es va publicar, trobem Jacint Verdaguer, Valentí Almirall, Àngel Guimerà, Jacint Laporta, Artur Masriera, Dolors Monserdà i Frederic Mistral.
   
 • L'Art catalan à Paris: Musée National du Jeu de Paume, Musée National de Maisons-Laffitte. [S.l.] : Generalitat de Catalunya, Conselleria de Cultura, 1937. (Paris: Mourlot Frères)

  L'Art catalan à Paris: Musée National du Jeu de Paume, Musée National de Maisons-Laffitte. [S.l.] : Generalitat de Catalunya, Conselleria de Cultura, 1937. (Paris: Mourlot Frères).
   
  L'any 1937, el patrimoni artístic català s'exposa a París, primer al Musée National du Jeu de Paume i després a les Maisons-Lafitte. Amb motiu del trasllat de les obres a aquest nou emplaçament de les Maisons-Lafitte, s'afegeixen més peces, entre les quals cal destacar la decoració mural de Santa Maria de Taüll.
   
  La mostra s'inaugura el 22 de juny de 1937 i es clausura el mes de novembre del mateix any.
   
 • Apollo: a journal of the arts. Sept. 1955, vol. 62, núm. 367. London, 1925-

  Publicació mensual anglesa d'àmbit internacional dedicada a l'actualitat del món de l'art: col·leccionisme, antiguitats, subhastes, exposicions, etc. Actualment en curs, la col·lecció de la Biblioteca s'inicia amb el seu primer número publicat l'any 1925.
   
 • Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 2005, vol. 8. Barcelona, 1993

  Iniciat l'any 1993, el seu principal objectiu és difondre l'activitat del Museu i les col·leccions que acull. Així mateix, també dóna a conèixer a través de la publicació d'articles científics l'activitat investigadora desenvolupada en el marc de les seves col·leccions. El darrer volum publicat és el número 8 del 2005.
   
  La col·lecció sencera es troba disponible a la Biblioteca.
   
  Volum dedicat a l'obertura del MNAC l'any 2004.
   
 • The Connoisseur: an illustrated magazine for collectors. Set. 1901, vol. 1, núm. 1. London, 1901-1992

  The Connoisseur: an illustrated magazine for collectors. Set. 1901, vol. 1, núm. 1. London, 1901-1992.
   
  Revista inicialment mensual i després trimestral dedicada al col·leccionisme d'art. En un principi editada a Londres, posteriorment ho va ser a Nova York.
   
  La trobem completa a la Biblioteca entre els anys 1901 i 1944, i entre 1945 i 1992 amb alguns anys incomplets.
   
 • Joan BASSEGODA NONELL, “El, o los modernismos: facetas y matices de un estilo”, La Vanguardia española, Barcelona, 5 desembre 1971

  Document pertanyent a l'arxiu de premsa de la Biblioteca, que complementa la bibliografia que tenim de l'autor Joan Bassegoda Nonell, especialista en restauració de monuments, catedràtic de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i director de la Reial Càtedra Gaudí.
   
 • Giovanni Paolo LOMAZZO, Trattato del l'arte de la pittura di Gio. Paolo Lomazzo: diuiso in sette libri : ne' quali si contiene tutta la theorica & la prettica d'ella pittura. In Milano: appresso Paolo Gottardo Pontio, 1584

  Adquisició feta el dia 17 de maig de 1951.
   
  Considerat com la Bíblia del manierisme, aquest tractat es divideix en set llibres: proporció, moviments, colors, llum i ombra, perspectiva lineal, pràctica de la pintura i matèries. La imatge ens mostra la portada del llibre primer, corresponent a la proporció natural i artificial de les coses.
   
 • Gaseta de les arts. Juny de 1928, any 1, núm. 1. Barcelona, 1924-1930

  Gaseta de les arts. Juny de 1928, any 1, núm. 1. Barcelona, 1924-1930.
   
  Revista fundada i dirigida per Joaquim Folch i Torres amb la finalitat principal d'apropar les arts plàstiques al gran públic. Quinzenalment informava de fets i esdeveniments relacionats amb l'art, la història de l'art i l'arqueologia que es produïen dintre i fora de l'àmbit català. Entre d'altres hi col·laboraren Rafael Benet, Sebastià Gasch, Josep Gudiol i Carles Capdevila.
   
  La Biblioteca disposa de la col·lecció completa en paper i en microfilm.
   
 • Joan AINAUD DE LASARTE, Els vitralls medievals de l'església de Santa Maria del Mar, a Barcelona. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1985

  Donació de Joan Ainaud de Lasarte.
   
  Forma part de la sèrie Corpus Vitrearum, projecte internacional destinat a recopilar i publicar els vitralls de tot el món. Facilita imatges de les peces i comentaris descriptius sobre l'estat de conservació, la tècnica i la iconografia.
   
  La Biblioteca conté una bona part de la col·lecció.
   
 • Historia General del Arte: escrita e ilustrada en vista de los monumentos y de la mejores obras publicadas hasta el día...

  Historia General del Arte: escrita e ilustrada en vista de los monumentos y de la mejores obras publicadas hasta el día; bajo la dirección de D. Luis Domènech (y D. José Puig y Cadafalch). Barcelona: Montaner y Simón, 1886-1897. Tomo I.
   
  Arriba a la Biblioteca amb la compra Puig i Cadafalch, l'any 2007.
   
  Primer volum de l'obra, redactat pel mateix Dòmenech. Tracta sobre les civilitzacions antigues i les cultures egípcies, caldea i assíria, en tant que estils que van tenir una forta influència a Europa.
 • Manuel AMAT, De quan escrivien les bèsties: lletres per a infants. [Barcelona]: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937

  Manuel AMAT, De quan escrivien les bèsties: lletres per a infants. [Barcelona]: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937.
   
  Conte infantil il·lustrat per Artur Moreno Salvador. Representa el fons de llibres il·lustrats infantils que conté la Biblioteca. Gran part d'aquest fons prové del lot de les escoles municipals de Barcelona, que va arribar a laBiblioteca durant la Guerra Civil.
   
 • L'Art català. Barcelona: Aymà, cop. 1955-1958

  Ingressa a la Biblioteca per adquisició a la Librería Royo, el 31 de juliol de 1958.
   
  Es tracta d'una síntesi de l'art català dirigida per Folch i Torres i posada al dia pels millors especialistes del moment: Serra i Ràfols, Ferrando i Roig, Junyent, Puig i Cadafalch, Verrié, Martorell, Florensa, Duran i Sanpere, Ainaud de Lasarte, Benet, Casanovas, Bergós, Selva, Benet i Aurell. 
   
  Inclou una gran quantitat d'imatges i  bibliografia.
   
 • ICOM Committee for Conservation. 14th Triennial Meeting 12-16 september 2005: preprints. London: James & James, cop. 2005

  Obra del Consell Internacional de Museus, organització internacional de museus i el seus professionals, dirigida a la conservació, el manteniment i la comunicació del patrimoni natural i cultural del món. Entre les seves activitats hi figura l'organització de conferències generals cada tres anys.
   
  A la imatge tenim la publicació de l'última conferència, que va tenir lloc l'any 2005 a La Haia.
   
 • Josep GUDIOL i CUNILL, Nocions de arqueología sagrada catalana. Vich: Imp.de la Viuda de R. Anglada, 1902

  Josep GUDIOL i CUNILL, Nocions de arqueología sagrada catalana. Vich: Imp.de la Viuda de R. Anglada, 1902.
   
  Pertany al lot provinent de l'Exposició Internacional de 1929.
   
  Aquesta obra es considera el primer manual català d'arqueologia monumental medieval. Sistematitza l'art medieval català en romànic i gòtic. Cal destacar el capítol dedicat a les arts sumptuàries i, com a novetat, el capítol que incorpora la  iconografia.
   
 • Jahrbuch für Antike und Christentum. 1972, vol. 15. Münster, 1958-

  Publicació anual alemanya dedicada a l'art cristià antic i a la història de l'Església. A càrrec en els seus inicis del Franz Joseph Dölger-Institut of the Universität Bonn, a partir de l'any 1975 ho és de la Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften.
   
  La col·lecció de la Biblioteca comença l'any 1958 amb el primer volum publicat i s'estén fins a l'actualitat.
   
 • Alonso CARRANZA, El Aiustamie[n]to i proporcion de las monedas de oro, plata i cobre, i la reduccion destos metales á su debida estimacion, son regalia singular del rei de España, i de las Indias, nuestro señor, que lo es del oro i plata del Orbe...

  Alonso CARRANZA, El Aiustamie[n]to i proporcion de las monedas de oro, plata i cobre, i la reduccion destos metales á su debida estimacion, son regalia singular del rei de España, i de las Indias, nuestro señor, que lo es del oro i plata del Orbe, año de 1629. Madrid: por Francisco Martinez, 1629.
   
  Forma part de la donació que Manuel Vidal i Ramon Quadras van fer l'any 1914: un total de 700 llibres sobre numismàtica.
   
  Enquadernat en pergamí, inclou anotacions manuscrites dels primers propietaris.
 • Josep PUIG i CADAFALCH, La Geografia i els orígens del primer art romànic. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1930

  Josep PUIG i CADAFALCH, La Geografia i els orígens del primer art romànic. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1930.
   
  Exemplar que forma part d'un tiratge de 700, “publicat a despeses” de la Institució Patxot.
   
  Després de L'arquitectura romànica a Catalunya, Puig i Cadafalch va voler dibuixar l'àrea de difusió del primer romànic i traçar els orígens de l'estil. Obra valuosa, pionera en el seu temps, és el fruit d'una investigació directa dels mateixos monuments de la geografia europea, així com dels arxius fotogràfics de diverses biblioteques i universitats europees i americanes.
   
  A la imatge veiem la part del llibre on es tracta l'evolució del monestir de Santa Maria de Ripoll.
   
 • Manolo Hugué: 16 febrer-15 abril 1990, Museu d'Art Modern, Barcelona. Barcelona: Museu d'Art Modern, 1990

  Ingressa com a donació del Museu d'Art Modern, el dia 26 de febrer de 1990.
   
  Exemple de les exposicions que el Museu va oferir sobre els artistes catalans més representats en els seus fons. Aquest catàleg representa l'oportunitat de donar a conèixer Manolo Hugué de manera més exhaustiva i amb noves aportacions, tant artísticament com documentalment.
   
 • Museo Provincial de Antigüedades. Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona...

  Museo Provincial de Antigüedades. Catálogo del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona: publicado por la Comision provincial de monumentos históricos y artísticos. Barcelona: Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, 1888 (Barcelona: Imprenta Barcelonesa).
   
  Entra a la Biblioteca amb el llegat Apel·les Mestres, l'any 1952.
   
  Catàleg del Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona, situat a la capella de Santa Àgata. Antoni Elías de Molins, conservador del museu, va elaborar-lo, reprenent la tasca de catalogació i ordenació que havien dut a terme Joan Cortada i Josep de Manjarrés. L'inventari il·lustrat, recull 1.505 objectes, 1.256 monedes i 156 medalles.
   
 • Cahiers d'art. 1937, any 12, núm. 4/5. Paris, 1926-1960

  Cahiers d'art. 1937, any 12, núm. 4/5. Paris, 1926-1960.
   
  Revista d'art publicada a París de forma ininterrompuda, entre els anys 1926 i 1960. Tot i estar bàsicament dedicada a l'art contemporani, també va prestar atenció a l'arqueologia, la poesia, el cinema i la música. Editada pel col·leccionista d'art Christian Zervos, al llarg dels anys hi van col·laborar grans artistes, fet que va potenciar tant el contingut, com el valor artístic de la publicació.
   
  La Biblioteca disposa de la col·lecció pràcticament completa d'aquesta revista.
   
 • Gazette des beaux-arts. Oct. 1956, any 98, núm. 1053. Paris, 1859-2002

  Fundada a París l'any 1859 pel crític d'art Charles Blanc, es va publicar fins al 2002.
   
  La col·lecció de la Biblioteca abraça el període 1876-2002 (completa 1956-2002).
   
 • Museum management and curatorship. Sept. 2006, vol. 21, núm. 3. Guildford, Surrey, UK, 1990

  Publicació trimestral anglesa especialitzada en direcció i administració de museus.
   
  Disponible a la Biblioteca des del primer número, publicat el 1990, i actualment en curs.
   
 • Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du moyen-âge, de la Renaissance ...

  Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du moyen-âge, de la Renaissance ... composant la collection de feu M. Émile Molinier ... et dont la vente ... dans les galeries de Mm. Durand-Ruel ... juin 1906. [Paris: s.n., 1906] : Imprimerie Georges Petit.
   
  Donatiu dels hereus d'Emili Cabot i Rovira, ingressat l'any 1925.
   
  Es tracta d'un catàleg de subhasta amb els preus d'adjudicació i dels compradors anotats a mà al marge.
   
 • H. van de WAAL, Iconclass: an iconographic classification system. Amsterdam: North-Holland Pub. Co., 1973

  Ingressa el2 de setembre de 1992.
   
  Es tracta d'un sistema de classificació iconogràfica, utilitzat en nombroses bases de dades, entre elles, l'Index of christian art (consultable a la Biblioteca), per a la descripció i recuperació de la informació relativa a les imatges.
   
 • Real Academia de Bellas Artes de San Fernando...

  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Distribucion de los premios concedidos por el Rey N.S. a los discipulos de las Tres Nobles Artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la Junta general de 22 de diciembre de 1754. Madrid: en la Oficina de Gabriel Ramírez, 1755.
   
  Adquisició feta el dia 2 de març de 1943 a la Librería Antigua y Moderna, Barcelona.
   
  Es tracta del document més antic que hi ha a la Biblioteca referent a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, creada l'any 1752.
   
 • Chandler Rathfon POST, A History of Spanish Painting: Volume I. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1930

  Chandler Rathfon POST, A History of Spanish Painting: Volume I. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1930.
   
  Obra de referència imprescindible per a l'estudi de la pintura hispànica. Formada per catorze volums, representa la primera compilació gairebé exhaustiva de pintura medieval –i part de la renaixentista- hispànica.
   
  La Biblioteca disposa de dues col·leccions completes d'aquesta obra. La portada de la imatge correspon al primer volum de l'edició original de l'any 1930. A banda, trobem una reimpressió del 1970, així com una traducció inèdita al castellà, mecanografiada, dels sis primers volums, elaborada per Melchor Balaguer.
   
 • Studi di storia dell'arte. 1991, núm. 2. Todi (Perugia), 1991

  Publicació anual especialitzada en història de l'art italià. Iniciada l'any 1991, es troba disponible a la Biblioteca des del primer número i actualment es continua rebent.
   
 • The Studio: an illustrated magazine of fine and applied art. 1893, vol. 1. London, 1893-1964

  The Studio: an illustrated magazine of fine and applied art. 1893, vol. 1. London, 1893-1964.[enquadernació original].
   
  Ingressa a la Biblioteca amb l'adquisició Riquer, l'any 1921.
   
  Revista mensual de gran rellevància en l'àmbit de les arts decoratives publicada a Londres durant el període 1893-1964. 
   
  La Biblioteca disposa de la col·lecció pràcticament sencera entre els anys 1893 i 1963. Periòdicament, apareixien números especials monogràfics, alguns d'ells localitzables al nostre catàleg sota el títol general The Studio special number. Continuada a partir de 1964 per Studio international i també disponible a la Biblioteca.
   
 • Un Año de actividades artísticas de la Sala Gaspar: 1939-1940. Barcelona: Impr. Castells-Bonet, [1940?]

  Un Año de actividades artísticas de la Sala Gaspar: 1939-1940. Barcelona: Impr. Castells-Bonet, [1940?].
   
  Donació de la Sala Gaspar, ingressat el 4 de febrer de l'any 1941.
   
  Obra que il·lustra l'activitat de les sales d'art a Catalunya, en aquest cas la Sala Gaspar, fundada l'any 1909 i dedicada a presentar obres d'importants artistes del segle XX. Aquest volum inclou comentaris de les exposicions de Meifrén, Potau, Tener, Terruella, Clarà, Vidal Rolland, Valentín de Zubiaurre, Clapés, Opios, Esteban Moya i Ramón López.
   
 • Anales y boletín de los museos de arte. 1960, vol. 14. Barcelona, 1941-1968

  Continuació del Butlletí dels museus d'art de Barcelona (1931-1937). Durant el període 1941-1945, cada exemplar conté dues seccions: Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona. Arte antiguo, i  Anales y boletín de los museos de arte de Barcelona. Arte moderno.
   
  La col·lecció completa es troba disponible a la Biblioteca.
   
 • Hollstein, F.W.H. The New Hollstein dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700: Peeter van der Borcht Book illustrations Part VI. Rotterdam (The Netherlands): Sound & Vision Interactive, 2007

  Exemple que forma part de la important obra de referència Hollstein per a l'estudi del gravat. Parteix dels estudis de Friedrich Wilhelm Hollstein (1888-1957), comerciant de gravats i dibuixos a Berlín.
   
  La publicació comença l'any 1949 amb el primer volum sobre gravats holandesos i belgues i, al 1954, segueix amb el primer volum de la sèrie paral·lela sobre gravats alemanys. Des d'aleshores, periòdicament, s'editen nous números i actualitzacions d'ambdues sèries.
   
  La Biblioteca disposa de la col·lecció completa.
   
 • Els Dolços indrets de Catalunya: col·lecció de dibuixos de Torné Esquius. Vilanova y Geltrú: Oliva, 1910

  Els Dolços indrets de Catalunya: col·lecció de dibuixos de Torné Esquius. Vilanova y Geltrú: Oliva, 1910.
   
  Ingressa a la Biblioteca l'any 1925.
   
  Obra molt representativa del treball del dibuixant Pere Torné Esquius. Aquest àlbum, amb 39 reproduccions de dibuixos a ploma, reflecteix les aspiracions noucentistes vers una Catalunya ideal.
   
 • Museu d’Antiguitats, Museu d’Art, Museu Nacional...

  Noms i edificis diferents per a un museu. La història del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un museu viu

  El 1934 s’inaugura el Museu d'Art de Catalunya, instal·lat al Palau Nacional de Montjuïc. El 1990 és declarat museu nacional i s’hi uneix l'antic Museu d'Art Modern, el Gabinet de Dibuixos i Gravats, el Gabinet Numismàtic de Catalunya i la Biblioteca d'Història de l'Art. Posteriorment, el 1996, s’hi incorpora la fotografia artística.

  Hi ha una història abans i després d’aquesta etapa recent. Un relat que és també el reflex de la història de Barcelona.