Bombardejos i massacres de la població civil

Bombardejos i massacres de la població civil
Herois i heroïnes. Dones en temps de guerra