Xardor

 

Xardor

 

Xardor

La música busca evocar l'atmosfera densa i calorosa que expressa aquesta fotografia a través de sons cristal·lins envoltants i mal·leables

 

 

Compositor: Alejandro Arrocha Rodríguez

 

 

Obra: Xardor, Josep Maria Lladó, no datat