Natura morta amb animals i plantes

 

Natura morta amb animals i plantes

 

Natura morta amb animals i plantes

En la composició, es plasma la mort. Caracteritzada per l'aire buit, el silenci, el so en morir als hospitals i el del tren en un túnel.

 

 

 

 

Compositor: Guillem Alonso

 

 

Obra: Natura morta amb animals i plantes, Francesc Carrera, cap a 1924