Lyons

 

Lyons

 

Lyons

Descripció sonora de l’obra. Ritme com a representació de les línies, i la melodia com a representació dels objectes centrals.

 

 

Compositor: Jordi Bosch Molina

 

 

Obra: Lyons, Pere Daura, cap a 1929