Versions

Versions

Còpia d’una obra amb alguna variant o modificació respecte de l’original, en les dimensions, materials, composició o presentació, feta pel mateix autor, autoritzada per ell o executada per un altre artista.