Vernís

Vernís

Recobriment final, generalment transparent, fet a base de resines naturals o sintètiques dissoltes, que s’aplica a la superfície d’una obra. Presenta una doble funcionalitat: proporciona una superfície uniforme a la reflexió de la llum (brillant, setinada o mat) i actua com a protector. Amb el pas del temps s’oxida i engrogueix.