Art Modern

Del neoclassicisme fins a les avantguardes, passant pel modernisme i el noucentisme, segles XIX i XX. Fortuny, Casas, Rusiñol, Gaudí, Jujol, Picasso, Gargallo, Juli González, Torné Esquius i Joan Miró.La primera planta dedicada a l’Art Modern ha reobert el setembre de 2014, després d’un procés de renovació de les col·leccions, les sales i la museografia. La nova presentació de la Col·lecció d’Art Modern ofereix ara un nou relat crític i complex que evita la mera successió d’estils i noms, i que inclou totes les produccions artístiques del període: l’escultura i la pintura, la fotografia, el cartellisme, el cinema, l’arquitectura i les arts decoratives. Amb una major presència d’elements que permeten copsar el context social, històric i artístic, i remarcar les connexions internacionals dels artistes i moviments de Barcelona i Catalunya. Aquesta nova presentació de la col·lecció per als segles XIX i XX arriba per primera vegada fins als anys 1950, incloent-hi el moviment Dau al Set.S’estructura en quatre àmbits i un epíleg: L’ artista modern, Modernisme(s), Noucentisme(s), Art i Guerra Civil i De l’avantguarda a la postguerra.