Nimbe

Nimbe

Corona lluminosa que envolta el cap d’un personatge i n’indica la santedat. Pot ser de formes diverses i tenir més o menys ornamentació. El nimbe crucífer, és a dir, l’aurèola amb una creu inscrita a dintre, és el propi de Crist. Tot sovint els personatges de l’Antic Testament són representats amb un nimbe poligonal mentre que els del Nou Testament el porten circular. En ocasions Judes és representat amb un nimbe negre.