Negre carbó

Negre carbó

Pigment obtingut de la calcinació de fustes