Màsters i postgraus

Màsters i postgraus

Print

Tenint en compte la importància de la recerca i el coneixement, el Museu Nacional ha creat un programa de formació en museografia, gestió i història de l’art amb l’organització d’estudis de postgrau, i amb la participació en la docència en altres màsters, en col·laboració amb diferents universitats catalanes i altres institucions.

El Curs d'especialització estratègia digital en organitzacions culturals està organitzat pels Estudis en Arts i Humanitats de la UOC, conjuntament amb el Museu Nacional.

En aquest programa trobareu resposta a les necessitats creixents de les organitzacions en l'àmbit digital i obtindreu el coneixement de què és, per a què serveix i com es fa una estratègia digital i de continguts, revisant les eines i les plataformes digitals més habituals.

 

Col·laboració en el Màster de direcció de projectes de conservació-restauració.

Aquest màster està pensat com una eina per a la formació avançada dels futurs professionals de l'àmbit de la conservació-restauració del patrimoni. 

Per a més informació, consulteu programa complet.

Col·laboració en el Màster d’Arxivística i Gestió de Documents, organitzat per la Universitat Autònoma

Proporciona una formació integrada per als futurs professionals de l’àmbit de l’arxivística i la gestió de documents, tant de caràcter històric com administratiu i en qualsevol tipus de suport.

Per a més informació, consulteu el programa complet

 

Mòdul Conservació i gestió del patrimoni artístic

Impartició en el mòdul Conservació i gestió del patrimoni artístic del curs Museu Nacional Pro: professionals, projectes i processos al Museu Nacional d’Art de Catalunya, en el marc del Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, organitzat pel Departament d’Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Proporciona als futurs professionals les eines i els coneixements necessaris per plantejar una recerca o orientar la pràctica professionals dels historiadors de l’art sota un ampli ventall d’aspectes que s’hi relacionen.

Per a més informació