La fàbrica

 

Els orígens de la fàbrica de medalles Ausió cal cercar-los en l’obrador que Eduard Ausió i Miquel, d’ofici gravador, va emplaçar l’any 1902 al seu domicili al tercer pis del núm. 1-3 de l’actual carrer del Veguer; posteriorment, vers 1911, es constituí un taller pròpiament dit als baixos del núm. 340 del carrer València, i, finalment, ja pels volts de 1922, la fàbrica es va instal·lar de manera defininitiva a la planta baixa del núm. 376 del carrer Provença, en la flamant casa Ausió, aixecada pel seu fundador de nova planta en la mateixa època i en el principal de la qual, també va instal·lar la seva vivenda a l’ús de la burgesia de l’època.

 

Diversos plànols, inventaris i alguns instruments de fabricació ens permeten reconstruir i evocar l’organització en departaments del taller, juntament amb la ubicació de les màquines –pantògraf, premses de fricció, fressadores, etc. Al llarg del temps, la raó social es va haver d’adaptar però sempre va restar fidel a la marca d’estil modernista creada pel seu fundador.

 

  • Rètol del primer taller d’Eduard Ausió; contrast amb la numeració B/8 corresponent a l’establiment Ausió i targeta de visita amb el mateix codi; punxó i aplic amb l’anagrama E. Ausió i retall d’anunci de la casa. Punxó per a una medalla dedicada a la Biblioteca Massana de Barcelona, cap al 1915, i encuny de getó o medalla de la Generalitat de Catalunya, 1931-1939, produïts per la Fàbrica de Medalles Ausió. Donació Eulàlia Ausió i Ferrés.
  • Anunci de l’empresa a l’Anuari de Foment de les Arts decoratives, 1920. Biblioteca Joaquim Folch i Torres.
  • Plànol del taller ubicat als baixos de la casa Ausió (c/ Provença, 376), 1953. Donació Eulàlia Ausió i Ferrés.
  • Inventari de la maquinària de la fàbrica, 1936. Donació Eulàlia Ausió i Ferrés.