Formació i assessorament del professorat

 

Un museu d’art pot ser un espai d’aprenentatge i de gaudi de primer ordre en qualsevol moment de la vida. Des d’aquest espai volem compartir amb els professionals de l’educació,  docents i estudiants en formació, el potencial educatiu del museu i les seves col·leccions. Trobareu fórmules diverses, cursos, presentacions, experiències... algunes creades en col·laboració amb altres entitats educatives i culturals, per tal que podeu triar el que més s’ajusti a les vostres necessitats. L’objectiu de tot plegat és posar a la vostra disposició eines metodològiques i recursos que fomentin un ús significatiu del museu per part dels vostres estudiants. Si voleu fer-nos una consulta o una proposta podeu contactar-nos per correu a [email protected] o al telèfon 93 622 03 60, demanant pel Departament d’Educació.