Programa "L'art de parlar"

Programa "L'art de parlar"

Print

El programa L’art de parlar és fruit de la col.laboració entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Servei d’Educació al Llarg de la Vida del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya .

La seva finalitat és fomentar un ensenyament competencial de les llengües a les escoles d’adults amb especial atenció a la comunicació oral i a  l’alfabetisme transmèdia, entès com un conjunt d’habilitats, pràctiques, valors, sensibilitats i estratègies d’aprenentatge i intercanvi aplicades en el context de les noves cultures col·laboratives.

El programa, que ha estat reconegut com Programa d’Innovació Educativa pel Departament d’Educació, es desenvolupa a través d’una sèrie de debats i activitats que incorporen la metodologia de les estratègies de pensament visual (VTS) i les obres d’art de la col·lecció del museu.

L’estructura del programa es desenvolupa a partir de tres itineraris temàtics alineats amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda Educació 2030 de la UNESCO amb la intenció de generar temes de debat d’interès global que afavoreixin una educació inclusiva i equitativa de qualitat per a tothom.

 

 

1. RELACIONS HUMANES

2. SOCIETATS I CULTURA

3. NATURA I ENTORNS