Arxiu

Arxiu

Print

L'Arxiu del Museu Nacional es va crear l'any 1995 amb l'objectiu de gestionar els fons arxivístics de la institució. Des de l’any 1997, també ha impulsat i implantat el Sistema de Gestió Documental del museu (pdf). Pel que fa als Arxius d’Art, més de seixanta fons arxivístics relacionats amb artistes i empreses culturals vinculades complementen l’univers de les col·leccions del museu, atès que incorporen documents que ajuden a entendre el món de l’art des de la complexitat de les particularitats personals dels creadors i dels moviments i empreses que actuen en el context de creació.

El doble vessant de l’Arxiu, un de donar suport i impuls a la recerca i a les activitats del museu, a través dels Arxius d’Art, i  un altre com a gestor i administrador del sistema de producció dels documents administratius,  posa a l’abast de la comunitat científica i social tots els fons arxivístics conservats a la institució per facilitar-ne l’ús i la divulgació.

Els Arxius d'Art del Museu Nacional d'Art de Catalunya (pdf)

Inventaris PDF

 

Horari de consulta

De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h, amb visita concertada.

Tel. 93 622 03 60
[email protected]

 

 

 

 

Arxiu del museu