Arxiu

Arxiu

Print

L'Arxiu es va crear l'any 1995 amb l'objectiu de gestionar de manera normalitzada el fons documental que custodia la institució. Per això s'ha implantat un sistema de gestió documental que funciona des de l'any 1997.

El sistema actua en totes les fases de la vida dels documents i es desenvolupa per l'organització a través d'una xarxa d'arxius: arxiu de gestió, arxiu central, arxiu històric i arxiu d'imatge i so. Amb aquesta estructura, es controla la producció documental de la institució, es garanteix la correcta conservació dels fons i s’asseguren l'accés i la vetlla per la confidencialitat de les dades reservades contingudes en els documents, complint així amb la Llei 10/2001 d'arxius i documents de la Generalitat de Catalunya.

El Museu Nacional custodia i explota tant la documentació generada pel mateix museu des de 1991, any de la creació del consorci, com els fons històrics de les institucions que el formen actualment: els antics Museu d'Art de Catalunya, Museu d'Art Modern, Gabinet de Dibuixos i Gravats, Gabinet Numismàtic de Catalunya i Biblioteca d'Història de l'Art. També altra documentació procedent d'institucions directament relacionades amb la creació dels museus d'art de Barcelona i de les col·leccions d'art públiques (com ara els fons de les diferents comissions organitzadores d'exposicions de belles arts de 1891 a 1946), així com fons personals i d’empreses vinculats amb l’art (fons Cirlot, el Martí Alsina, el de la Sala Parés, entre d’altres).

Tota la documentació catalogada es gestiona per tal que, a partir d'una única consulta, pugueu conèixer quins documents custodia l'Arxiu sobre una obra d'art o una activitat concreta. 

Relació de fons

 • Fons de la Comissió Organitzadora d'Exposicions de l'Ajuntament de Barcelona (1891-1922, 1942 i 1944).
 • Fons del Museu d'Art Modern (1973-1990).
 • Fons del Museu d'Art de Catalunya (1960-1990).
 • Fons del Gabinet Numismàtic de Catalunya (1932-1990).
 • Fons de la Biblioteca d'Història de l'Art (1940-1990).
 • Fons del Gabinet de Dibuixos i Gravats.
 • Fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya (des de 1991).
 • Fons personals.
 • Fons d'empreses.

Tipologies documentals

Fons textuals: 403,46 ml

Fons d'imatges: 232,05 ml

 • Fotografies: 347.882 documents dels quals s'han digitalitzat 95.134
 • Fotolits
 • Radiografies: 578
 • Audiovisuals: 632 vídeos i DVD
 • Àudios: 205 cintes i àudio digital
 • Digital: 1.643 CD

Plànols: 84 ml
Formats especials

Horari de consulta

De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h, amb visita concertada.

Tel. 93 622 03 60
[email protected]

 

Arxiu del museu