La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya reivindica la presència femenina en l’art català

La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya reivindica la presència femenina en l’art català

Interval de dates: 
08/03/2019

La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya ha iniciat un treball per donar major visibilitat i presència a les dones en els museus d’art, en el marc d’un projecte més global que pretén oferir lectures i discursos de les col·leccions també en perspectiva de gènere i de diversitat sexeafectiva i LGTBI. 

Entre els projectes anuals que es planteja la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya (integrada per 20 museus de tot Catalunya) un dels més rellevants, serà el de donar una major visibilització del paper actiu de la dona en la creació artística, tot trencant la perspectiva heteropatriarcal que durant segles ha relegat la figura de la dona en l’art.

S’han plantejat dues primeres preguntes: quin nombre d’artistes dones es conserven en les col·leccions dels museus d’art catalans? i quantes obres de dones artistes hi ha a les exposicions permanents? Malgrat que la dona ha tingut un accés molt limitat a la pràctica artística, els museus catalans d'art compten amb dones als seus fons, amb una presència més significativa en l’art contemporani. Amb tot, continuen essent les grans absents de les permanents. La llista de noms de dones artistes és llarga, sobretot i majoritàriament a partir del segle XX, però la majoria no són visibles en els discursos permanents dels diferents centres i poc més d’un 5% es troben exposades en les sales dels museus.

La presència de dones creadores als fons dels museus catalans és una realitat silenciada que es vol trencar des de la XMAC, sumant-se a actuacions com les que ja impulsa la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya i desenvolupant-ne de pròpies.

L’objectiu final és fer aflorar les dones, des de les muses inspiradores fins a les promotores o mecenes i, ben especialment, les artistes i dissenyadores, impulsant canvis en els discursos per incorporar-les als relats dels diferents centres museístics. D’entrada, s’ha elaborat un llistat complet del nombre d’obres i noms de dones creadores presents en les col·leccions dels 20 museus de la Xarxa amb l’objectiu de publicar-lo i difondre’l.

Una petita llavor que enguany es materialitza en un seguit d’activitats que han preparat els diferents museus de la Xarxa (pdf) al voltant del Dia Internacional de la Dona.

 

Autoretrat, Lluïsa Vidal, 1899