Medieval Gòtic

Els primers noms propis de l’art català apareixen amb l’art gòtic, segles XIII-XV: els pintors Jaume HuguetLluís DalmauBernat Martorell i Lluís Borrassà, i escultors com Jaume Cascalls i Pere Sanglada. La transcendència artística passa al moble litúrgic, amb especial atenció al retaule, l’escultura, el pergamí i les peces decoratives.