Reflectografia infraroja

Reflectografia infraroja

Amb la tècnica de la reflectografia infraroja es van poder veure algunes línies subjacents que amb llum visible es veien de manera tènue. S'observen pinzellades subjacents en diverses zones, que podrien ser esbossos que hauria fet el pintor en el moment de plantejar els diferents elements. Igualment, aquestes pinzellades s'observen en la zona on apareix la llum de Déu, que queda emmarcada per dues línies.