Orpiment

Orpiment

És un mineral de color groc utilitzat com a pigment des de l’antiguitat. Els grecs l’anomenaven arsenikos i els llatins auripigmento per referir-se a la seva tonalitat daurada.